نگارش پاراگراف

Session Two

اولین و شاید مهمترین جزء هر پاراگراف جملۀ موضوعیِ آن پاراگراف است. جمله ای که هدف از نگارش پاراگراف و خط سیر آن را تعیین می کند. سایر بخش های پاراگراف در پیروی از این جمله نوشته می شوند. یک جملۀ موضوعیِ کامل و شفاف قادر است برداشت روشنی از سایر مطالب پاراگراف را به خواننده ارائه کند. حال این جملۀ موضوعی خود، از اجزاء کوچکتری تشکیل می شود.

 نحوۀ نگارش این جمله، محل آن در پاراگراف و رابطه اش با سایر اجزاء پاراگراف موضوعات تشکیل دهندۀ ویدئوی این جلسه هستند.

پس از تماشای ویدئو ها با انجام تست های این درس میزان یادگیری خود را کنترل کنید.

Session One (درس قبلی)
(درس بعدی) Session Three
بازگشت به نگارش پاراگراف

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

سرفصل های دوره

مدرس
مجید ذاکر
نقش : مدرس
اطلاعات بیشتر