Sentence types

Session Two

تنوع جملات در متن نشان دهندۀ تسلط نگارنده بر گرامر و ساختار های زبان است. چه در آزمون شرکت می کنید و چه با هدفی حرفه ای یا شخصی می نویسید به کار بردن جملاتی با ساختار های متنوع شما را به هدف تان نزدیک خواهد کرد.

جملات compound ترکیبی از دو یا چند جملۀ ساده هستند و یک مرحله نسب به جملات ساده پیچیده تر محسوب می شوند. در این ویدئو با این نوع از ساختار جملات آشنا می شوید.

Session One (درس قبلی)
(درس بعدی) Session Three
بازگشت به Sentence types

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

سرفصل های دوره

مدرس
مجید ذاکر
نقش : مدرس
اطلاعات بیشتر