نگارش پاراگراف

Session Three

بخش بعدی تشکیل دهندۀ یک پاراگراف، جملات ساپورتینگ هستند. این جملات برای حمایت و توضیح جملۀ موضوعی نوشته می شوند. این جملات می توانند

  • مثال هایی از جملۀ موضوعی باشند
  • جزئیات دقیق تری از موضوع را ارائه کنند
  • داستانی در مورد موضوع بیان کنند
  • آمار و یا شواهد علمی در حمایت از موضوع مطرح کنند

در این جلسه انواع این حالت ها با مثال توضیح داده شده و در انتها چند تمرین برای حالت های مختلف ارائه شده است.

پس از تماشای ویدئو ها با انجام تست های این درس میزان یادگیری خود را کنترل کنید.

Session Two (درس قبلی)
(درس بعدی) Session Four
بازگشت به نگارش پاراگراف

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

سرفصل های دوره

مدرس
مجید ذاکر
نقش : مدرس
اطلاعات بیشتر