نگارش پاراگراف

Session One

شما با هر نیتی که مایل به پیشرفت در نگارش زبان انگلیسی هستید، باید این مهارت را مرحله به مرحله و با یادگیری اصول و پایه های آن, آموزش ببینید. پاراگراف ها واحد های تشکیل دهندۀ متن هستند. بنابراین برای کسب مهارت در نگارش متن ابتدا باید در نگارش یک واحد از آن یعنی پاراگراف مهارت پیدا کنید. در این جلسه ساختار های پاراگراف به صورت کلی توضیح داده شده است.

هر پاراگراف از چند جمله تشکیل می شود که این جملات سه نقش اصلی را ایفا می کنند. با شناخت این نقش ها و برقراری ارتباط منطقی بین آنها قادر خواهید بود تا پاراگرافی کامل و منسجم بنویسید.

این اولین قدم در نگارش یک متن واضح و قدرتمند است.

پس از تماشای ویدئو ها با انجام تست های این درس میزان یادگیری خود را کنترل کنید.

(درس بعدی) Session Two
بازگشت به نگارش پاراگراف

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

سرفصل های دوره

مدرس
مجید ذاکر
نقش : مدرس
اطلاعات بیشتر