مهاجرت به کانادا

لیست مشاغل کانادا(NOC)

لیست مشاغل کانادا

NOC  یا National Occupational Classification یا همان لیست مشاغل کانادا یک داتا بیس تدوین شده توسط دولت کاناداست که در آن تمامی مشاغل مجاز در کانادا ذکر شده و طبقه بندی شده اند.

اهمیت لیست ناک این است که در این لیست:

  • رشته های اصلی شغلی به طور دقیق تعریف شده اند.
  • مشاغل را به ۵ گروه طبقه بندی کرده است. به این نکته توجه کنید که در ویزاهای مختلف تخصصی، گروه های قابل پذیرش از لیست ناک تعیین می شوند.
  • مدارک تحصیلی لازم برای هر شغل تعیین شده است.
  • مجموعۀ وظائفی که فرد شاغل باید در طول سابقه کار خود انجام داده باشد، توضیح داده شده اند.
  • کد لیست ناک شغل تان می بینید که باید در فرم های مهاجرتی خود ذکر کنید.
  • شاخه های فرعی مشاغل مشخص شده است.

این لیست در درجۀ اول شما را در تعیین شغل تخصصی تان برای پر کردن فرم های مهاجرتی کمک می کند و در درجۀ دوم تعیین می کند که مدارکی نظیر نامه های سابقه کار را چگونه باید تهیه کنید.

مهاجرت فدرال به عنوان نیروی متخصص (درس قبلی)
(درس بعدی) افزایش امتیاز در اکسپرس انتری
بازگشت به مهاجرت به کانادا

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه