مهاجرت به کانادا

قوانین مهاجرت به کانادا

قوانین مهاجرت به کانادا

مجموعه قوانین مهاجرت به کانادا قابل تقسیم بندی به دو بخش کلی هستند:

  • قوانین پارلمانی
  • دستور العمل های وزیر مهاجرت

قوانین پارلمانی همانطور که از اسم آن مشخص است توسط مجلس نمایندگان تصویب و به دولت ابلاغ می شوند. این قوانین کلی بوده و هر چند سال یکبار تغییر مختصری دارند. این قوانین چارچوب های کلی مهاجرت را تعیین می کنند و جزئیات را به وزیر واگذار می کنند.

دستور العمل های وزیر نیز همانطور که از اسم آن می توان فهمید توسط وزیر وقت تعیین و ابلاغ می شوند. این دستور العمل ها در چارچوب قوانین پارلمانی قرار می گیرند و در واقع تفسیر آن قوانین به صورت جزئی و اجرایی هستند.

برای پیشبرد یک پروندۀ مهاجرت، لازم است به هر دو مجموعه تسلط داشته باشید تا بتوانید بهترین روش را انتخاب کنید و بدانید در هر مرحله و بخصوص در صورت بروز مشکل تحت چه شرایطی قرار می گیرید و چه امکانات و محدودیت هایی دارید.

این جلسه به معرفی این قوانین پرداخته است.

انواع ویزاهای مهاجرتی کانادا (درس قبلی)
(درس بعدی) مهاجرت فدرال به عنوان نیروی متخصص
بازگشت به مهاجرت به کانادا

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه