مهاجرت به کانادا

انواع ویزاهای مهاجرتی کانادا

انواع ویزاهای مهاجرتی کانادا

ویزاهای مهاجرتی کانادا را می توان به سه دستۀ کلی تقسیم کرد:

  • ویزاهای فدرال
  • ویزاهای ایالتی
  • ویزای کبک

هر یک از این گروه ها مجدد به چند بخش متفاوت تقسیم می شوند و هر بخش شرایط خاصی برای دریافت دارند و امکانات مشخصی به دارندگان خود می دهند.

در این جلسه این تقسیم بندی را به طور کامل به شما معرفی کرده ایم و به اجمال شرایط دریافت این ویزاها و امکانات و محدودیت هایشان را برشمرده ایم.

آشنایی با ایالت های کانادا (درس قبلی)
(درس بعدی) قوانین مهاجرت به کانادا
بازگشت به مهاجرت به کانادا

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه