مهاجرت به کانادا

افزایش امتیاز در اکسپرس انتری

افزایش امتیاز در اکسپرس انتری

اگر امتیاز شما در اکسپرس انتری پایین باشد شما می توانید راه های مختلفی را برای افزایش امتیاز خود بررسی کنید. عوامل متعددی در تعیین امتیاز شما تأثیر دارند مانند: سن، تحصیلات (داخل یا خارج از کانادا)، سابقۀ کار(داخل یا خارج از کانادا)، نمرۀ آزمون زبان و غیره.. امتیاز برخی از این عوامل  قطعی هستند و هیچگاه افزایش پیدا نمی کنند. به عنوان مثال سن شما همیشه در حال افزایش است و شما امتیاز مشخصی از این بابت دریافت می کنید که تحت هیچ شرایطی افزایش نخواهد یافت.

ولی شاید بتوانید مدتی در کانادا کار یا تحصیل کنید و امتیازاتی را به این قسمت ها اضافه کنید. باید در نظر داشته باشید در همان زمانی که در حال کار یا تحصیل در کانادا هستید سن شما بالا می رود و امتیاز سن تان کاهش می یابد.

با توجه مثال بالا متوجه شدید که راه هایی برای افزایش امتیاز وجود دارد ولی این ساده نیست.

در این جلسه با بررسی یک پروندۀ نمونه، راهکارهای مختلف را تحلیل کرده ایم.

لیست مشاغل کانادا(NOC) (درس قبلی)
بازگشت به مهاجرت به کانادا

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه