مهاجرت به کانادا

آشنایی با ایالت های کانادا

آشنایی با ایالت های کانادا

کانادا کشوری وسیع در قارۀ آمریکای شمالی با حدود ۱۰ میلیون کیلومتر مربع مساحت و نزدیک به ۳۷ میلیون نفر جمعیت است.

کانادا به لحاظ سیاسی از یک سو به دو بخش کبک و فدرال و از سوی دیگر به ۱۰ ایالت و ۳ سرزمین تقسیم می شود. هر یک از این بخش ها طبق ساختار مشخصی اداره می شوند و به این شکل این تقسیم بندی بر روی قوانین مهاجرتی هر یک از این بخش ها تأثیر گذار است.

در این جلسه توضیحاتی در مورد شرایط جمعیتی، جغرافیایی، صنعتی و قانونی هر کدام از این ایالت ها و سرزمین ها به شما ارائه کرده ایم. همچنین مطالب ارزشمندی نیز در مورد شهر های مهم کانادا در اختیار شما قرار داده شده است.

اکسپرس انتری (درس قبلی)
(درس بعدی) انواع ویزاهای مهاجرتی کانادا
بازگشت به مهاجرت به کانادا

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه