مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا

بسیاری از ما حداقل یکبار در مورد مهاجرت به کانادا فکر کرده ایم. ولی واقعاً در مورد کانادا چقدر اطلاعات داریم؟

فارغ از مسائلی که دوستان و نزدیکان مان و یا شبکه های برون مرزی به شکل تبلیغات در مورد این کشور به ما گفته اند چه می دانیم؟

شاید خیلی کم !

و این درست نیست.

قبل از اینکه به هر کشوری به عنوان محل زندگی فکر کنید باید اطلاعات کافی در مورد جغرافیای سیاسی و طبیعی آن داشته باشید. باید بدانید هزینه های زندگی در مناطق مختلف آن کشور چقدر است. در کدام شهر ها یا ایالت ها وضعیت اشتغال بهتر است.  اساساً قوانین مهاجرتی آن کشور چگونه است و در این زمینه اتکای محض به وکلا نداشته باشید. به خاطر داشته باشید بسیار از مردم از افرادی وکیل نما فریب خورده و زندگی خود را از دست داده اند.

این دوره در قالب ۷ جلسه، اطلاعات لازم در مورد کشور کانادا و قوانین مهاجرتی این کشور را در اختیار شما می دهد و شما را قادر می سازد با آگاهی کافی، مهاجرت به این کشور را در برنامۀ خود قرار داده یا به طور کل از آن صرف نظر کنید.


توضیح: این دوره توسط آقای مجید ذاکر تهیه شده است و ایشان به رغم تحصیلات و سوابق در این زمینه در حال حاضر به عنوان مشاور مهاجرت فعالیت نمی کنند و مطالب را صرفاً جهت انتقال تجربیات و افزایش آگاهی متقاضیان مهاجرت ارائه نموده اند.

ویدئوی معرفی دوره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

مدرسان