دورۀ ریدینگ آیلتس

بزودی دورۀ کامل ریدینگ برای آیلتس در این سایت منتشر خواهد شد.

در ویدئوی حاضر، یکی از انواع سوالات ریدینگ آزمون آیلتس یعنی “تکمیل جمله” تدریس شده است. در این نوع از سوال ها متنی به شما داده می شود و سپس جملات ناقصی دارید که باید بخش های خالی آنها را بر اساس متن با استفاده از گزینه هایی که به شما داده می شود و یا با تشخیص خودتان پر کنید.

منتظر دورۀ کامل ریدینگ باشید.