دورۀ اسپیکینگ آیلتس

بزودی دورۀ کامل اسپیکینگ برای آیلتس در این سایت منتشر خواهد شد.

در این ویدئو بخش دوم اسپیکینگ آزمون آیلتس تدریس شده است. در این بخش به شما یادداشتی داده می شود که ظرف یک دقیقه راجع به آن می توانید فکر کنید و سپس به مدت ۲ دقیقه راجع به موضوع یادداشت صحبت کنید.

منتظر دورۀ کامل اسپیکینگ باشید.